ℹ️ O klubu

Klub Hvězdička vznikl na jaře 2007. Vytvořila se skupina (tvořená převážně rodiči dětí s postižením), která začala prvotním úvahám postupně dávat konkrétnější podobu. Samotná myšlenka týkající se založení občanského sdružení, které by hájilo zájmy dětí s postižením je daleko starší. Přemýšleli jsme, zda se ubírat zcela samostatně nebo využít možnosti stát se jedním z tzv. Klubů ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ (ARPZPD). Rozhodli jsme se, že chceme být součástí této již několik let fungující Asociace.

Co nás vedlo k založení klubu?

Byla to nejen potřeba sdílet problémy, se kterými se jako rodiče dětí s postižením často setkáváme, ale především pak hledat možnosti jejich řešení a společnými silami prosazovat zájmy našich dětí. Chceme nabídnout takový program, aby mezi nás měli chuť zavítat i další rodiny, které vychovávají dítě postižené, ale i děti zdravé. Jsme rodiče dětí převážně s kombinovaným postižením. Přesto, že děti navštěvují Speciální základní školu, ne vždy jim mohou být zpřístupněny kroužky pro volnočasové aktivity. Mnohdy se jedná o objektivní pohled na omezené možnosti našich dětí. V jiných případech to však může být i nedostatkem osobních asistentů, bez kterých takto postižené dítě nemůže být do kroužku přijato. Rádi bychom vedli kroužky, které by byly tzv. „šity na míru“ našim dětem. Rovněž plánujeme pravidelné jednodenní výlety, které plní funkci nejen poznávací, ale především socializační. Kromě těchto velkých cílů hraje Klub v životě rodin obrovskou úlohu z čistě lidského hlediska.

Poslání a cíle:

  • Sdružovat rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením
  • Nabízet volnočasové a rehabilitačně-terapeutické aktivity pro děti se zdravotním postižením
  • Napomáhat k integraci do společnosti prostřednictvím kulturních a volnočasových aktivit Klubu Hvězdička
  • Rozvíjet spolupráci s organizacemi a institucemi, které se zaměřují na práci s osobami se zdravotním postižením
  • Pomáhat s dofinancováním kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek a finančně přispívat na osobní asistenci

Aktivity klubu:

  • rehabilitačně-terapeutické aktivity (hiporehabilitace, haloterapie, plavání, rehabilitační pobyt)
  • zájmová činnost (tvůrčí dílny pro děti a rodiče – práce s hlínou, aranžování suchých plodů, malování na sklo, aranžování z květin, pletení z pedigu atd.)
  • programy s tématikou (dětský karneval, lampiónový průvod, pálení čarodějnic a jiné),
  • aktivity pro dospělé členy klubu (cvičení pro maminky, semináře, taneční večer a další)

Partnery Klubu jsou Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí a Taneční škola Česká Třebová.

Cílová skupina

Jsou to rodiny s dětmi se zdravotním postižením (tj. tělesné, mentální, kombinované a jiné zdravotní postižení) zejména z regionu Ústí nad Orlicí.


V roce 2023 jsme začali spolupracovat s eshopem Hendik.cz a jejich službou Daruj. Jedná se o velmi jednoduché propojení naší asociace a případných dárců, kteří tak mohou přes eshop tohoto webu podpořit přímo naši asociaci či jakoukoliv jinou přímou koupí vybraného a pro nás potřebného produktu.

V jejich eshopu naleznete pomůcky pro usnadnění každodenního života lidí s hendikepem či tělesným postižením. Společně s dárci se snaží vybudovat komunitu lidí, která si bude pomáhat a sdílet mezi sebou pomůcky, které usnadní a zpříjemní každodenní život potřebných.


Pomůcky pro klienty jsou důležité z důvodů každodenní potřeby ve stravování a zvlhčování vzduchu v zimním období pro snadnější dýchání. Dary nám díky této službě doručí zdarma.

Děkujeme všem dárcům za případné dary.

Jitka Fajtová


Kompletní a pravidelně aktualizovaný Seznam přání Klubu Hvězdička naleznete zde:  https://www.hendik.cz/arpzpd-v-cr–klub-hvezdicka/